วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

napinmodel10versions10floorshow

1 ความคิดเห็น:

 1. นาพินโมเดลฟลอร์โชว์(napinmodel floorshow) เป็นกิจกรรมหนึ่งในสิบกิจกรรม ของชุดจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านนาพิน 10 แบบ(napinmodel series 10 versions) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของการบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม “นาพินโมเดล(napin model)” ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมปฏิบัติดังนี้
  1.พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารกลางวัน และทำบุญเลี้ยงพระเพล
  2.พิธีบวงสรวงพระพรหม
  3.พิธีเปิดงานวันนาพินโมเดลฟลอร์โชว์
  4.นิทรรศการผลงานความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ของนักเรียนและครู ชุมชน โรงเรียนอื่นๆ
  5.การแสดงของนักเรียนในชุด “ทักษะวิชาการแผนใหม่”
  6.การแสดงผลงานและทักษะการเตรียมนักเรียนสู่อาชีพ-ชุดความรู้แบบบูรณาการ
  7.กิจกรรมความก้าวหน้าของนักเรียนด้านดนตรี กีฬา วิชาการ

  ตอบลบ